ee7888472741229501f658837b5fb85e_big

Это пост занудства. Много букв.

Приведу несколько цитат из отчетов Пенсионного фонда, пресс-релизов Министерства труда и некоторых других организаций.

Право на пенсію за віком мають:
чоловіки — після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років;
жінки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років.

Источник: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1788-12

Пенсії за віком призначаються в розмірі 55 процентів заробітку (стаття 64), але не нижче мінімального розміру пенсії. За кожний повний рік роботи понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія збільшується на 1 процент заробітку, але не менш як на 1 процент мінімального розміру пенсії.

Источник: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1788-12

До бюджету Фонду з усіх джерел фінансування протягом 2008 року, за оперативними даними, надійшло 143,5 млрд. грн.,Загальна сума видатків на пенсійні виплати склав 147,9 млрд. грн.,

Источник: http://pfu.gov.ua/

В Україні пенсії отримує 14 млн. громадян. Середня пенсія складає лише 60% прожиткового мінімуму. Проте й ці вкрай незначні пенсії нерідко виплачуються із затримкою до 8 місяців.

Источник: http://www.pension.kiev.ua/

За даними вибіркових обстежень населення з питань економічної активності, що здійснюються Держкомстатом України чисельність зайнятого населення віком 15-70 років в середньому за 2008 рік, порівняно з 2007 роком, збільшилась на 67,6 тис. осіб та сягнула 21,0 млн. осіб. Рівень зайнятості населення зріс за означений період в середньому по Україні з 58,7% до 59,3%.

Источник: Министерство труда

Наприклад, за статистичними даними середня тривалість життя від народження для чоловіків та жінок в Україні збільшилась з 66,5 в 2003 році до приблизно 68,25 в 2009 році. Для чоловіків середня тривалість життя від народження – 62,37, а для жінок – 74,5. Для чоловіків цей показник є достатньо низьким, і тому ми часто чуємо, що якщо підвищити загальновстановлений пенсійний вік для чоловіків до 65 років, то більше половини чоловічого населення буде сплачувати внески на соціальне страхування, але не буде доживати до отримання виплат із системи.

Источник <http://www.pension.kiev.ua/pensref/obgovoren.html>

image

Картинка показывает, что те, кто получают зарплату более 11160 грн в пенсионный фонд отчисляют взнос только с 11160 грн. Очень мне интересно кто эти поправки принимал. Картинка с сайта Министерства труда.

Средние размеры пенсий в сравнении с минимальной пенсией:

image

Распределение пенсионеров по размерам пенсий.

image

Есть и позитивные новости:

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008р.№530 встановлено, що максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), обчислених відповідно до Митного кодексу України, законів України “Про державну службу”, “Про Національний банк України”, “Про дипломатичну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про судову експертизу”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про пенсійне забезпечення”, Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР “Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України”, не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а саме, з 01.10.2008 року – 5976,00 грн., а розмір пенсії, призначеної відповідно до Закону України „Про прокуратуру” (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат, встановлених законодавством) — 10 тисяч гривень на місяць.

В цілому зміни у пенсійному забезпечені за 2008 рік та перший квартал 2009 року забезпечили ріст пенсійних виплат переважній більшості пенсіонерів (середній розмір пенсії підвищився на 52%). При цьому, збільшено у 3 рази кількість пенсіонерів, у яких розмір пенсії перевищує 1 тис. гривень, майже в 40 разів зменшилась кількість пенсіонерів, які одержують пенсію в розмірі до 500 гривень.

 

За прогнозами Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, упродовж 2010–2025 рр. співвідношення між кількістю осіб пенсійного та працездатного віку збільшиться з сучасних 0,4 до 0,5, а до 2050 р. чисельність покоління пенсіонерів сягатиме ? чисельності покоління працездатного віку. Співвідношення між чисельністю поколінь пенсіонерів і дітей, яке нині становить 1,6, до початку 2030-х років зросте до 2, а наприкінці прогнозованого періоду сягатиме 2,35. Частка осіб старше працездатного віку в загальній чисельності

 

image

Источник: Министерство труда.

 

Ниже идет перечень законов, которыми регулируются “Особые случаи” в плане пенсионного обеспечения. Даже просто прочтение названий документов приводит в ужас от количества дармоедов, которых приходится обеспечивать.

 • Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
 • Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення”
 • Закон України “Про пенсійне забезпечення”
 • Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
 • Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
 • Закон України „Про Кабінет Міністрів України”
 • Закон України “Про статус народного депутата України”
 • Закон України “Про державну службу”
 • Закон України “Про прокуратуру”
 • Закон України “Про статус суддів”
 • Закон України “Про судову експертизу”
 • Митний кодекс України
 • Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затверджене Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР
 • Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”
 • Закон України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”
 • Закон України „Про жертви нацистських переслідувань”
 • Закон України “Про соціальний захист дітей війни”
 • Закон України “Про зайнятість населення”
 • Закон України “Про донорство крові та її компонентів”
 • Закон України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”
 • Закон України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”
 • Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
 • Закон України “Про Національний банк України”
 • Закон України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”
 • Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”
 • Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”
 • Закон України “Про дипломатичну службу”
 • Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”

 

Это я все к тому, что надеяться на государство нельзя. И радужных перспектив в ближайшем будущем не предвидится.